+48 509 818 595 (24h/7)
Wykrywanie podsłuchów  +48 509 818 595 (24h/7)
wykrywanie podsłuchów audyty bezpieczeństwa
Bezpieczeństwo

Audyty bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo informacji

W dobie tak dużej konkurencyjności na rynku niemalże w każdej branży, istnieje zagrożenie przedostania się ważnych, poufnych informacji firmowych na zewnątrz. Narażone są nie tylko duże przedsiębiorstwa, korporacje, znane marki, ale także średnie i małe firmy oraz instytucje państwowe. Niestety, ale doświadczenie pokazuje nam, że sytuacje, w których dane poufne przedsiębiorstwa przedostają się poza jego mury nie należą do rzadkich. Dlatego w myśl zasady, że zawsze lepiej zapobiegać, niż leczyć warto zadbać o ochronę swoich firmowych danych, planów, koncepcji, metod, strategii, którymi nie chcesz się dzielić z osobami postronnymi i które wręcz nie powinny dostać się w niepowołane ręce. Jeśli już dojdzie do jakiegoś niepożądanego wycieku np. poprzez zainstalowanie podsłuchu, gwarantujemy jego wykrycie oraz zapewnienie działań, które mają na celu uniknięcie tego typu sytuacji w przyszłości.

Kompleksowy audyt bezpieczeństwa

Oferujemy Ci pomoc pod względem ochrony wszelkich danych Twojej firmy. W tym celu wykonujemy audyt bezpieczeństwa informacji. Po wykonaniu profesjonalnego audytu obiektu i przeanalizowaniu obecnej sytuacji przedsiębiorstwa pod względem zabezpieczeń, ich zgodności z polityką bezpieczeństwa oraz oceniając możliwości ryzyka wycieku danych, zaproponujemy Ci odpowiednie rozwiązania. Wskażemy obszary, w których należy wprowadzić zmiany, sprawdzimy pomieszczenia oraz sprzęt służbowy, w których mogą znajdować się urządzenia szpiegujące. Pomożemy Ci wdrożyć taki system ochronny dla Twojej firmy, by wyeliminować najczęstsze zagrożenia takie jak kradzieże, wyciek poufnych informacji, zastosowanie przez konkurencję lub osoby postronne narzędzi szpiegowskich: podsłuchów GSM, dyktafonów, nadajników radowych, czy oprogramowania szpiegującego na Twoich komputerach.

Kradzież informacji firmowych

Niezależnie od wielkości firmy zabezpieczenie jej jest sprawą kluczową. Jeśli chodzi o kwestię kradzieży w przedsiębiorstwach to wśród tych, które zdarzają się najczęściej wymienia się kradzież artykułów biurowych np. papieru, co w dłuższej perspektywie czasowej i przy udziale kilku pracowników przynosi niemałe straty. Kolejnym przedmiotem kradzieży w firmach są produkty, które dane przedsiębiorstwo posiada w sprzedaży. Zdarza się, że cały proces jest zaplanowany przez grupę pracowników i przez pewien czas właściciele nie są w stanie tego zauważyć. Gdy okazuje się, że firma odnotowała znaczne straty, zaczyna się problem. Nasza grupa profesjonalistów wykryje luki, które są wykorzystywane przez pracowników na niekorzyść Twojej firmy i przekaże Ci skuteczne metody na zabezpieczenie się również w takich przypadkach.

Sposoby na zabezpieczenie danych

Wyciek danych firmowych nie zawsze odbywa się przy udziale urządzeń szpiegowskich typu: pluskwy, podsłuchy, czy nadajniki. Są sytuacje, kiedy to nieświadomi pracownicy wynoszą poufne informacje na zewnątrz przekazując je osobom trzecim. Dlatego też tak istotne jest zapewnienie odpowiednich procedur wewnątrz firmy, aby zapobiec tego typu działaniom. Zewnętrzne zagrożenia najczęściej powodują Twoi konkurenci, których z pewnością posiadasz. W tym przypadku największym ryzykiem obarczone są Twoje tajemnice firmowe, strategie, plany rozwoju, plany finansowe, obroty firmy, przychody, przyszłe projekty oraz bazy danych Twoich klientów. Dlatego warto zadbać o odpowiednie zabezpieczenia wewnątrz firmy i systemy informatyczne chroniące ważne zasoby Twojego przedsiębiorstwa.

Raport z audytu bezpieczeństwa

Po zakończeniu audytu przekazujemy raport opisujący wykryte błędy i zagrożenia, które zaistniały w wyniku braku odpowiednich procedur, czy zabezpieczeń oraz przekazujemy skuteczne rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo wszelkich Twoich danych firmowych.